Bærekraft

HVORDAN VI JOBBER MED BÆREKRAFT

Siden varemerket Aphru så dagens lys i 2014, har bærekraft vært en sentral del av ryggraden vår. Vi har et ende til ende fokus på sporbarhet i verdikjeden og streber etter å legge igjen et så lite karbonfotavtrykk som mulig. Fabrikkene våre er forpliktet til å respektere FNs rettigheter for rettferdige ansettelsesvilkår og til å sikre at Aphrus kvalitet, bærekraftige og etiske profil blir overholdt. Vi streber etter å bruke bare naturlige fibre eller resirkulert materiale i vår produksjon, i alt fra tekstiler til knapper, merkelapper og emballasje. Vi sikrer at det ikke brukes skadelige kjemikalier i produksjonsprosessen. Alle Aphru-plagg er laget for å vare i mange år og designet for å bli brukt ved flere anledninger, som også er et viktig bærekraftaspekt. I tillegg til å ha den anerkjente Sedex-standarden jobber produksjonen vår med følgende sertifiseringer:

Better Cotton Initiative

Better Cotton Initiative fremmer målbare forbedringer i de viktigste miljømessige og sosiale konsekvensene av bomullsdyrking over hele verden, for å gjøre det mer økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig.

Bluesign

Denne sertifiseringen angir alle tilførsler fra råvarer til kjemiske komponenter. Ressurser som er brukt blir vurdert ut fr aderes økologiske innvirkning. Sertifiseringen identifiserer produsenter som har analysert produksjonskjeden sin i et aktivt forsøk på å redusere det økologiske fotavtrykket.

Cradle to Cradle

Indikerer at produktet enten er fullstendig resirkulerbart eller biologisk nedbrytbart, og laget med laveste påvirkningsproduseringsprosesser for mennesker eller miljø. Sertifiserings-programmet gjelder materialer og ferdig produkter.

Ethical Trading Initiative

Dette handelsininitiativet beskytter arbeidstakerrettigheter og overholder ni grunnbestemmelser: fritt valg av arbeid, foreningsfrihet og rett til kollektive forhandlinger, trygge og hygieniske arbeidsforhold, avhold fra barnearbeid, lønn skal betales, arbeidstid skal ikke overskrides. Ingen diskriminering skal utøves, regelmessig ansettelse skal gis, og ingen hard eller umennesklig behandling er tillatt.

Fair Trade

Symbolet indikerer at produktet har oppfylt visse sosiale, miljømessige og økonomiske kriterier som støtter en bærekraftig utvikling av småskala-produsenter og landbruksarbeidere i de fattigste landene i verden. Fair Trade-organisasjonen gir forbrukere muligheten til å bidra til å redusere fattigdom og få til endring ved å kjøpe Fair Trade-bomull.

Global organisk tekstilstandard (GOTS)

GOTS indikrerer at produktet er økologisk gjennom alle trinn. Dette inkluderer alle aspekter ved produksjonen, fra bruk av biologisk nedbrytbare og giftfrie fargestoffer, til avfallshåndtering og vannforsyningssystemer i fabrikker, til rettferdig arbeidspraksis og sluttprodukter fri for allergifremkallende eller giftige kjemiske reststoffer.

Higg Index

Higg Index er en pakke verktøy som gjør det muilg å nøyaktig måle en bedrifts eller et produkts bærekraftsprestsjoner. Indeksen gir en helhetlig oversikt som gir bedrifter mulighet til å gjøre meningsfulle forbedringer som beskytter fabrikkarbeidere, lokalsamfunn og miljø.

Responsible Wool Standard

Dette er en uavhengig, frivillig standard som sikrer at sauer blir behandlet bra og som sikrer beste praksis for forvaltning og beskyttelse av disse. Sertifiseringen sikrer at ull fra sertifiserte gårder blir identifisert og sporet.

Øko-Tex

Denne standarden indikerer at tekstilproduktet er fritt for visse grupper skadelige stoffer. Den sikrer at alle sertifiserte produkter er ufarlige for helsen.