Agc

APHRU X WWF VERDENS NATURFOND

I løpet av 40 år har over halvparten av verdens dyr forsvunnet. Krypskyting, avskoging, marin forsøpling og klimaendringer er noen av årsakene. Det kan være vanskelig å beholde optimismen når utviklingen ser ut som den gjør. Men endringene er menneskeskapt, og også noe vi mennesker kan stanse.

WWF Verdens Naturfond jobber for at ingen flere dyr skal dø ut. Enten det er vår egen isbjørn, skilpaddene på Galapagos eller tigrene i Asia.

Tigeren trues av ulovlig jakt og tap av leveområder. WWFs mål er å doble antallet tigere i det fri innen 2022. Og vi er i ferd med å lykkes. Det er nå bekreftet at antall tigere øker for første gang på over 100 år! Arbeidet forsetter, og WWF jobber for å utstyre og trene flere viltvoktere, beskytte leveområder og å stoppe den illegale handelen med tigerdeler.

Det falt seg naturlig for Aphru å støtte WWF Verdens Naturfond. Det viktigste grunnelementet i Aphru sitt DNA er å produsere bærekraftig og etisk, og å ha et ende til ende fokus på å etterlate et så lite karbonfortavtrykk som mulig igjennom hele verdikjeden.

  1. Tiger Sweater
    Tiger Sweater
    NOK 995.00